Lot number Start date Expiration date Количество поданных предложений Name Стартовая сумма лота Contract amount Customer ИНН заказчика Winner
501 5327890 09.09.2021 14.09.2021 10:24:50 25 Фуганок 1 650 000 UZS 825 000 UZS Тошкент имконияти чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган 1-сон касб-хунар мактаби 200794954 Winner
502 5327887 09.09.2021 14.09.2021 10:24:35 16 Медикаменты 47 700 000 UZS 32 436 000 UZS Республика Шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарканд вилоят филиали 201007918 Winner
503 5328027 09.09.2021 14.09.2021 10:24:25 2 Прочая техника и оборудование 2 300 000 UZS 2 208 000 UZS Кушработ туман тиббиёт бирлашмаси 200750669 Winner
504 5327958 09.09.2021 14.09.2021 10:24:20 11 ТМЗ 2 200 000 UZS 1 716 000 UZS Каттакургон шахар ДСИ 200722171 Winner
505 5327619 09.09.2021 14.09.2021 10:24:20 8 Лабораторные приборы, оборудования и техника 75 000 000 UZS 63 000 000 UZS Самаркандский государственный университет 201213338 Winner
506 5327826 09.09.2021 14.09.2021 10:24:15 14 Одежда, обувь и постельные принадлежности 2 000 000 UZS 1 440 000 UZS Бустонлик тумани ободонлаштириш Бошкармаси 205210663 Winner
507 5328088 09.09.2021 14.09.2021 10:24:00 2 Продукты питания 5 000 000 UZS 4 800 000 UZS Сурхондарё вилояти махалла ва оилани куллаб-кувватлаш бошкармаси 207316244 Winner
508 5328001 09.09.2021 14.09.2021 10:23:55 7 ТМЗ 16 400 000 UZS 14 104 000 UZS Шовот-Куловот ирригация тизими бошкармаси 305915881 Winner
509 5327650 09.09.2021 14.09.2021 10:23:50 7 Прочая техника и оборудование 50 000 000 UZS 43 000 000 UZS Ок-Корадаре ирригация тизими бошкармаси 204691099 Winner
510 5327962 09.09.2021 14.09.2021 10:23:45 8 ТМЗ 10 200 000 UZS 8 568 000 UZS Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази 206755070 Winner
511 5327873 09.09.2021 14.09.2021 10:23:40 38 Одежда, обувь и постельные принадлежности 10 881 000 UZS 2 611 440 UZS Пастдаргом туман Ободонлаштириш бошкармаси 206852932 Winner
512 5327716 09.09.2021 14.09.2021 10:23:35 7 ТМЗ 21 150 000 UZS 18 189 000 UZS Сирдарё-Сух Иригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос стансиялари ва энергетика бошкармаси 201737832 Winner
513 5327614 09.09.2021 14.09.2021 10:23:35 13 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 68 400 000 UZS 50 616 000 UZS Ўзбекистон Республикаси Фуқаро мудофааси институти 201971646 Winner
514 5328063 09.09.2021 14.09.2021 10:23:25 7 Мебель и офисное оборудование 12 800 000 UZS 11 008 000 UZS Денов тадбиркорлик ва педагогика институти 207272324 Winner
515 5327624 09.09.2021 14.09.2021 10:23:20 8 Бумага 560 000 UZS 470 400 UZS Хатирчи тумани 9-сон Болалар мусика ва санъат мактаби 207214538 Winner
516 5327989 09.09.2021 14.09.2021 10:23:15 11 Канцелярские товары 380 000 UZS 296 400 UZS Узбекистон Республикаси Олий суди хузуридаги Судлар фаолиятини таъминлаш департаменти марказий аппаратини 207251137 Winner
517 5328072 09.09.2021 14.09.2021 10:23:10 2 ТМЗ 4 439 000 UZS 4 261 440 UZS Шымбай Абаданластырыу Баскармасы 200372854 Winner
518 5327712 09.09.2021 14.09.2021 10:23:10 7 Лабораторные приборы, оборудования и техника 4 500 000 UZS 3 870 000 UZS Центральная клиническая больница №2 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан 200540709 Winner
519 5327798 09.09.2021 14.09.2021 10:23:00 8 ТМЗ 2 500 000 UZS 2 100 000 UZS Самарканд вилояти Адлия бошкармаси (Адлия булимлари) 201214344 Winner
520 5327655 09.09.2021 14.09.2021 10:22:55 29 Прочая техника и оборудование 39 000 000 UZS 16 380 000 UZS NUKUS SHAHAR ISHGA MARHAMAT MONOMARKAZI DAVLAT MUASSASASI 308523324 Winner
521 5327863 09.09.2021 14.09.2021 10:22:50 8 ТМЗ 30 000 000 UZS 25 200 000 UZS Тайлок туман ободонлаштириш бошкармаси (ЖАМГАРМАГА) 200956649 Winner
522 5327891 09.09.2021 14.09.2021 10:22:40 2 Продукты питания 2 481 000 UZS 2 381 760 UZS Шахрисабз туман тиббиёт бирлашмаси 200673494 Winner
523 5327744 09.09.2021 14.09.2021 10:22:25 9 ТМЗ 13 760 000 UZS 11 283 200 UZS Самарканд вилояти Адлия бошкармаси (Адлия булимлари) 201214344 Winner
524 5328048 09.09.2021 14.09.2021 10:22:15 8 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 114 000 000 UZS 95 760 000 UZS Самарканд вилояти Адлия бошкармаси (Адлия булимлари) 201214344 Winner
525 5327689 09.09.2021 14.09.2021 10:22:10 26 Прочая техника и оборудование 1 400 000 UZS 672 000 UZS Тошкент шахар согликни саклаш бош бошкармаси махсуслаштирилган автотранспорт корхонаси 201266367 Winner
526 5327806 09.09.2021 14.09.2021 10:21:50 15 Изделия медицинского назначения 312 500 000 UZS 218 750 000 UZS Республика Шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарканд вилоят филиали 201007918 Winner
527 5328067 09.09.2021 14.09.2021 10:21:45 2 Изделия медицинского назначения 18 000 000 UZS 17 280 000 UZS Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова 200794510 Winner
528 5328016 09.09.2021 14.09.2021 10:21:40 5 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 93 800 000 UZS 84 420 000 UZS Давлат хизматлари агентлтги Навоий вилояти худудий бошкармаси 207268620 Winner
529 5328069 09.09.2021 14.09.2021 10:21:30 4 ТМЗ 495 000 UZS 455 400 UZS Фориш туман Махалла ва оилани куллаб кувватлаш булими 207317298 Winner
530 5327762 09.09.2021 14.09.2021 10:21:25 14 Медикаменты 25 750 000 UZS 18 540 000 UZS Шахар рухий касалликлар клиник шифохонаси 201897254 Winner
531 5327947 09.09.2021 14.09.2021 10:21:20 9 Прочая техника и оборудование 156 800 000 UZS 128 576 000 UZS Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Андижон вилояти адлия бошкармаси 200237743 Winner
532 5328059 09.09.2021 14.09.2021 10:21:15 2 ТМЗ 2 500 000 UZS 2 400 000 UZS Шымбай Абаданластырыу Баскармасы 200372854 Winner
533 5327971 09.09.2021 14.09.2021 10:21:15 7 ТМЗ 740 000 UZS 636 400 UZS КГУ им Бердаха 202609182 Winner
534 5327626 09.09.2021 14.09.2021 10:21:15 10 Лабораторные приборы, оборудования и техника 170 000 000 UZS 136 000 000 UZS Самаркандский государственный университет 201213338 Winner
535 5328044 09.09.2021 14.09.2021 10:21:00 19 Фуганок 12 490 000 UZS 7 743 800 UZS Олтинкул агроиктисодиёт касб-хунар коллежи 205787673 Winner
536 5327885 09.09.2021 14.09.2021 10:20:35 25 ТМЗ 12 150 000 UZS 6 075 000 UZS Нокис "Муриубет" майыплылыгы болган шахслар ушын хаяллар интернат уйи 200395929 Winner
537 5327803 09.09.2021 14.09.2021 10:20:35 14 Медикаменты 2 700 000 UZS 1 944 000 UZS Республика Шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарканд вилоят филиали 201007918 Winner
538 5327675 09.09.2021 14.09.2021 10:20:30 15 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 400 000 UZS 280 000 UZS Паркент тумани марказий шифохонаси 200570742 Winner
539 5327606 09.09.2021 14.09.2021 10:20:30 10 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 69 900 000 UZS 55 920 000 UZS Cамарканд шахар 3-сон тугрук мажмуаси 201008084 Winner
540 5327995 09.09.2021 14.09.2021 10:20:25 6 ГСМ 2 700 000 UZS 2 376 000 UZS Республика ШТЁИМ Наманган филиали 200056139 Winner
541 5327724 09.09.2021 14.09.2021 10:20:25 16 Прочая техника и оборудование 4 500 000 UZS 3 060 000 UZS Косон туман МТБ марказлашган бухгалтерия 305152883 Winner
542 5327957 09.09.2021 14.09.2021 10:20:15 6 ТМЗ 570 000 UZS 501 600 UZS КГУ им Бердаха 202609182 Winner
543 5328034 09.09.2021 14.09.2021 10:20:10 2 Прочая техника и оборудование 2 300 000 UZS 2 208 000 UZS Кушработ туман тиббиёт бирлашмаси 200750669 Winner
544 5327690 09.09.2021 14.09.2021 10:20:05 9 Медикаменты 15 620 000 UZS 12 808 400 UZS Вилоят болалар сил касалликлари санаторияси 200693644 Winner
545 5327592 09.09.2021 14.09.2021 10:20:05 17 ТМЗ 12 300 000 UZS 8 118 000 UZS Куйи Сирдарё Иригатция тизимлари Хавза бошкармаси кошидаги Сирдарё насос станциялари ва энергетика бошкармаси 200969694 Winner
546 5327602 09.09.2021 14.09.2021 10:20:00 8 ТМЗ 1 280 000 UZS 1 075 200 UZS Мирзаобод туман мудофаа ишлар булими 201166784 Winner
547 5327969 09.09.2021 14.09.2021 10:19:50 8 ТМЗ 7 286 000 UZS 6 120 240 UZS Жомбой туман ахборот кутубхона-маркази 306700857 Winner
548 5328028 09.09.2021 14.09.2021 10:19:45 5 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 173 000 000 UZS 155 700 000 UZS Научно-исследовательский институт минеральных ресурсов 201363484 Winner
549 5327889 09.09.2021 14.09.2021 10:19:40 6 Медикаменты 600 000 UZS 528 000 UZS Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова 200794510 Winner
550 5327876 09.09.2021 14.09.2021 10:19:40 5 Изделия медицинского назначения 1 650 000 UZS 1 485 000 UZS Республика Шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарканд вилоят филиали 201007918 Winner
551 5327700 09.09.2021 14.09.2021 10:19:30 7 Прочая техника и оборудование 15 400 000 UZS 13 244 000 UZS Андижанский государственный университет 202217655 Winner
552 5327683 09.09.2021 14.09.2021 10:19:30 30 Ветеринарные препараты, материалы, инструменты и оборудования 3 200 000 UZS 1 280 000 UZS Ветеринария бўлими 201773970 Winner
553 5327836 09.09.2021 14.09.2021 10:19:25 6 Изделия медицинского назначения 339 400 UZS 298 672 UZS Бухоро туман 13-сонли ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб интернати 202119190 Winner
554 5327941 09.09.2021 14.09.2021 10:19:15 6 Лабораторные приборы, оборудования и техника 4 000 000 UZS 3 520 000 UZS Центральная клиническая больница №2 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан 200540709 Winner
555 5327545 09.09.2021 14.09.2021 10:19:15 15 Канцелярские товары 2 450 000 UZS 1 715 000 UZS Чирокчи туман мактабгача таълим булими 305152654 Winner
556 5327822 09.09.2021 14.09.2021 10:19:10 7 Запасные части для транспортных средств 3 718 000 UZS 3 197 480 UZS Тошкент вилояти Бурчмулло давлат урмон хужалиги 200438857 Winner
557 5327779 09.09.2021 14.09.2021 10:19:00 16 ТМЗ 20 000 000 UZS 13 600 000 UZS Яккабог туман Ирригация булими 207264911 Winner
558 5327777 09.09.2021 14.09.2021 10:19:00 2 ТМЗ 642 000 UZS 616 320 UZS Бухоро давлат университети Коракул академик лицейи 200878254 Winner
559 5327630 09.09.2021 14.09.2021 10:18:40 4 Фуганок 1 500 000 UZS 1 380 000 UZS Тошкент вилояти Чоткол давлат биосфера курикхонаси 200570956 Winner
560 5327573 09.09.2021 14.09.2021 10:18:40 18 ТМЗ 1 440 000 UZS 921 600 UZS Шовот тумани Мактабгача таълим булими марказлашган хисобхонаси 305156054 Winner
561 5327601 09.09.2021 14.09.2021 10:18:35 14 Фуганок 6 730 000 UZS 4 845 600 UZS Самарканд давлат университети академик лицейи 201538368 Winner
562 5327933 09.09.2021 14.09.2021 10:18:30 2 Программный продукт 40 000 000 UZS 38 400 000 UZS Геология фанлари университети 207321817 Winner
563 5327670 09.09.2021 14.09.2021 10:18:30 13 Канцелярские товары 1 055 000 UZS 780 700 UZS Хужайли тумани Халк таълими булими (МБ) 200395864 Winner
564 5327845 09.09.2021 14.09.2021 10:18:25 2 ТМЗ 1 565 000 UZS 1 502 400 UZS Вилоят ветеринария лабораторияси 200667730 Winner
565 5327738 09.09.2021 14.09.2021 10:18:20 8 Медикаменты 107 049 600 UZS 85 639 680 UZS Шахар рухий касалликлар клиник шифохонаси 201897254 Winner
566 5328004 09.09.2021 14.09.2021 10:18:15 3 Медикаменты 390 053 364 UZS 366 650 162.16 UZS Тошкент вилояти Санитария эпидемиологик осойишталик маркази 200540827 Winner
567 5327868 09.09.2021 14.09.2021 10:18:15 9 ТМЗ 2 810 000 UZS 2 304 200 UZS Институт Ядерной Физики АН Р.Уз 200540390 Winner
568 5327977 09.09.2021 14.09.2021 10:18:10 8 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 190 000 000 UZS 159 600 000 UZS Зомин туризм ва сервис коллежи 201833040 Winner
569 5327731 09.09.2021 14.09.2021 10:17:45 17 ТМЗ 3 310 000 UZS 2 184 600 UZS Паркент тумани Ободонлаштириш бошкармаси. 200571338 Winner
570 5327577 09.09.2021 14.09.2021 10:17:45 6 ТМЗ 1 124 000 UZS 989 120 UZS Халк таълими булими марказлашган хисобхона булими 200212331 Winner
571 5327711 09.09.2021 14.09.2021 10:17:40 15 Фуганок 175 200 000 UZS 122 640 000 UZS Олмазор тумани мактабгача таълим бўлими 305146011 Winner
572 5327767 09.09.2021 14.09.2021 10:17:35 8 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 71 780 000 UZS 60 295 200 UZS Самарканд вилояти Адлия бошкармаси (Адлия булимлари) 201214344 Winner
573 5327628 09.09.2021 14.09.2021 10:17:35 5 Фуганок 9 560 000 UZS 8 604 000 UZS Бекобод Давлат урмон хужалиги 200556283 Winner
574 5327945 09.09.2021 14.09.2021 10:17:15 8 Основные средства 20 000 000 UZS 16 800 000 UZS Шайхонтохур туман Ахборот кутубхона маркази 306690135 Winner
575 5327978 09.09.2021 14.09.2021 10:16:55 15 ТМЗ 8 900 000 UZS 6 230 000 UZS Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази 206755070 Winner
576 5327973 09.09.2021 14.09.2021 10:16:50 12 ТМЗ 6 700 000 UZS 5 092 000 UZS Хоразм вил ахборот-кутубхона маркази 206755070 Winner
577 5327918 09.09.2021 14.09.2021 10:16:45 12 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 18 560 000 UZS 14 105 600 UZS Ташкентский институт ирригации и инжинер сельско-хозяйственной механизаций 200541002 Winner
578 5327664 09.09.2021 14.09.2021 10:16:40 23 ТМЗ 1 860 000 UZS 1 004 400 UZS Таълим сифатини назорат килиш давлат инспекцияси хузурида Таълим сифатини бахолаш буйича халкаро тадкикотларни амалга ошириш миллий маркази 305924547 Winner
579 5327645 09.09.2021 14.09.2021 10:16:30 2 ТМЗ 550 000 UZS 528 000 UZS Хатирчи тумани 9-сон Болалар мусика ва санъат мактаби 207214538 Winner
580 5327705 09.09.2021 14.09.2021 10:16:10 4 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 49 999 986 UZS 45 999 987.12 UZS Халк таълими булими марказлаштирилган хисобхона 200722307 Winner
581 5327540 09.09.2021 14.09.2021 10:15:50 8 Запасные части для транспортных средств 4 000 000 UZS 3 360 000 UZS Насос станциялари ва энергетика бошкармаси 200035464 Winner
582 5327769 09.09.2021 14.09.2021 10:15:25 2 Медикаменты 39 728 000 UZS 38 138 880 UZS Жиззах вилоят санитария-эпидемиология маркази 200342692 Winner
583 5327840 09.09.2021 14.09.2021 10:14:55 3 ТМЗ 8 575 000 UZS 8 060 500 UZS TOShShAHARNUR государственная унитарное предприятия 202468390 Winner
584 5327569 09.09.2021 14.09.2021 10:14:55 15 ТМЗ 34 000 000 UZS 23 800 000 UZS Toshkent tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi 207267013 Winner
585 5327824 09.09.2021 14.09.2021 10:14:50 7 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 134 000 000 UZS 115 240 000 UZS Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Давлат хизматлари агентлиги Тошкент вилояти бошкармаси 207268709 Winner
586 5327882 09.09.2021 14.09.2021 10:14:45 11 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 23 400 000 UZS 18 252 000 UZS Халк депутатлари Кибрай тумани Кенгаши котибияти 207334056 Winner
587 5327566 09.09.2021 14.09.2021 10:14:45 7 Компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информационные технологии и принадлежности 113 900 000 UZS 97 954 000 UZS Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Давлат хизматлари агентлиги Тошкент вилояти бошкармаси 207268709 Winner
588 5327838 09.09.2021 14.09.2021 10:14:25 17 Мебель и офисное оборудование 45 000 000 UZS 29 700 000 UZS Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Таълим сифатини назорат килиш давлат инспекцияси 305131656 Winner
589 5327739 09.09.2021 14.09.2021 10:14:10 6 Основные средства 1 620 000 UZS 1 425 600 UZS Жиззах шахар Мактабгача таълим булими 305152471 Winner
590 5327749 09.09.2021 14.09.2021 10:13:55 2 ТМЗ 4 600 000 UZS 4 416 000 UZS Ботанический сад им. Амира Темура РК ИГРЖМ АН РУз 200400454 Winner
591 5327864 09.09.2021 14.09.2021 10:13:45 2 Бумага 2 450 000 UZS 2 352 000 UZS Институт Ядерной Физики АН Р.Уз 200540390 Winner
592 5327661 09.09.2021 14.09.2021 10:13:25 4 ТМЗ 1 134 000 UZS 1 043 280 UZS Вилоят Адлия бошкармаси 201980571 Winner
593 5327589 09.09.2021 14.09.2021 10:13:05 29 ТМЗ 2 500 000 UZS 1 050 000 UZS Ўзбекистон Республикаси Президентининг Админстрацияси давлат резиденцияларига хизмат кўрсатиш ва тадбирларни ташкил этиш бошқармасининг "Қайнарсой қароргоҳи" 306537884 Winner
594 5327687 09.09.2021 14.09.2021 10:13:00 13 Основные средства 415 000 000 UZS 307 100 000 UZS Уйчи туман ободонлаштириш бошкармаси 200098442 Winner
595 5327772 09.09.2021 14.09.2021 10:12:55 3 Ветеринарные препараты, материалы, инструменты и оборудования 1 307 039 630.13 UZS 1 228 620 188.88 UZS Узбекистон Республикаси Давлат ветеринария кумитаси 200935112 Winner
596 5327837 09.09.2021 14.09.2021 10:12:45 4 Медикаменты 1 673 000 UZS 1 539 160 UZS Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда 201448908 Winner
597 5327746 09.09.2021 14.09.2021 10:12:40 15 Мебель и офисное оборудование 7 200 000 UZS 5 040 000 UZS Халк депутатлари Тахиатош тумани Кенгаши котибияти 207333113 Winner
598 5327766 09.09.2021 14.09.2021 10:12:30 2 Лабораторные приборы, оборудования и техника 2 194 000 UZS 2 106 240 UZS Гулистанский государственный университет 200322757 Winner
599 5327679 09.09.2021 14.09.2021 10:12:25 2 Канцелярские товары 987 000 UZS 947 520 UZS Паркент тумани марказий шифохонаси 200570742 Winner
600 5327674 09.09.2021 14.09.2021 10:12:05 23 Фуганок 4 600 000 UZS 2 484 000 UZS "O`zbekiston 24" телерадиоканали ДУК 304885637 Winner